Web Site in lucru!

Fragment din „Studii despre psihologia lui C.G. Jung”: Psihologia complexă

Publicat pe: 28-04-2017 de admin

toni-wolff---studii-despre-psihologia-lui-cg-jung---c1Prin perspectiva ei inovatoare și originală asupra procesului de individuație a femeii, Toni Wolff contribuie la înțelegerea psihicului feminin. Revelatoare și stimulative, studiile sale abordează chestiuni existențiale din unghiuri inedite.

Dând dovadă de o finețe psihologică de-a dreptul genială, în viziunea lui C.G. Jung, Toni Wolff deslușește în Studii despre psihologia lui C.G. Jung spațiul spiritual și fundalul filosofic al Psihologiei Complexe, insistând mai ales asupra concluziilor practice din experiența terapeutică și acordând o mare importanță proceselor de grup. O terapie poate să fie pe măsura omului actual doar atunci când include toate domeniile de viață care îl ating nemijlocit.

„Într-un domeniu dificil, așa cum este în mod necesar Psihologia Complexă, cercetarea metodologică și o perspectivă sistematică ar fi, neîndoios, la locul potrivit. Lucrarea de față nu este însă nimic mai mult decât o încercare de a evidenția și delimita într-o anumită măsură spațiul spiritual al ideilor lui JUNG.

Un rezumat relevant al operei unui spirit viu și creator ar fi de la bun început imposibil. Însă, când munca de cercetare se întinde pe o perioadă de mai bine de treizeci de ani, se evidențiază rezultate care, în ciuda tuturor transformărilor și a deschiderii la nou pe care le-au cunoscut, își dovedesc valabilitatea în fața realității, devenind astfel principii fundamentale atât pentru empiria, cât și pentru sistematica noii discipline.

O încercare de prezentare a principiilor Psihologiei Complexe, chiar făcând abstracție de toate neajunsurile personale, este, din variate motive, de la sine sortită să fie incompletă. Pe de-o parte, e unicitatea spirituală a lui JUNG însuși. El este, în primul rând și temperamental, un empirist; teoria sa este rezultatul muncii practice și s-a extins pornind de la această bază. Stabilirea apriorică de sisteme sau speculația anticipativă nu numai că ar sta în totală contradicție cu conștiința sa științifică, ci ar tulbura și privirea largă și lipsită de prejudecăți cu care e capabil să urmărească, în calitate de medic, căile multiple și ciudate ale naturii sufletești, adică tocmai ceea ce-i permite să recunoască esența psihicului.

Dincolo de aceasta însă, obiectul Psihologiei Complexe, anume psihicul însuși, se sustrage unei prezentări teoretice. Dimensiunea psihică nu poate fi nicidecum redată adecvat, în limbaj intelectual; este ceea ce psihicul are în comun cu experiența. La aceasta se adaugă și faptul că expresia psihicului nu este limbajul rațional al conștiinței, ci limbajul figurat, tulbure și plin de semnificații al simbolurilor, a căror înțelegere este atât de dificilă în timpurile noastre.

Un al treilea motiv pentru neajunsul acestei încercări este faptul că teoria psihologică a lui JUNG este doar unul din elementele corelației și este legată inseparabil de un al doilea, anume de aplicabilitatea și efectele ei practice. Pentru a înfățișa Psihologia Complexă în toate aspectele ei, ar trebui să redăm nu doar întreaga cazuistică a analizei psihologice, ci și să includem descrieri detaliate ale vieții unor oameni. Acest lucru este imposibil, deja din motivul că fiecare analiză și fiecare viață se desfășoară individual.

În al patrulea rând, prezentarea e îngreunată de multitudinea de aspecte care își găsesc aplicarea în Psihologia Complexă. Pentru a face față într-o anumită măsură acestei dificultăţi, am încercat să ordonăm și să evidențiem în patru capitole anumite aspecte particulare. Aici nu s-a putut evita suprapunerea diferitelor cuprinsuri. Astfel, partea metodologică se referă în unele locuri, obligatoriu, la cea de structură a psihicului, așa cum o privire generală asupra structurii psihicului nu se poate construi fără puncte de vedere metodologice. Cea mai mare problemă o constituie aici conceptul psihologic de energie. Relațiile energetice sunt inerente structurii psihice. Totuși, este limpede că ele se evidenţiază doar privite dintr-un punct de vedere teoretic, drept care ar fi trebuit să fie incluse în primul capitol. Acest lucru nu a fost însă posibil, deoarece pentru înțelegerea noțiunii psihologice de energie trebuie să se pornească de la dinamicile psihice specifice. De aceea, conceptului psihologic de energie i s-a dedicat o secțiune proprie, lucru care se justifică, în plus, prin importanța sa fundamentală în concepția despre psihic a lui JUNG. Ultimul capitol încearcă să facă unele precizări privitoare la semnificația pe care Psihologia Complexă o are pentru problematica vieții omului cultural de astăzi.

Dacă luăm în considerare toate aceste dificultăți de expunere a ideilor, dând constant atenție faptului că JUNG nu-și formulează niciodată teoriile doar de dragul teoriei, atunci respectivele studii și-ar putea atinge scopul de îndrumare orientativă și ar fi îndreptățite, atât în măsura în care Psihologia Complexă, ca disciplină științifică, observă materialul empiric, rezumându-l într-o concepție teoretică, cât și în măsura în care o atare abordare corespunde temperamentului spiritual al lui JUNG, în dubla sa calitate de medic și cercetător, care îl predestinează să fie psiholog.”Tags: , ,


Lasă un comentariu